Poziv na testiranje i intervju za administrativnog tajnika/icu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/18-01/23
URBROJ: 2137/1-02/04-18-3
Koprivnica, 28. lipnja 2018.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ispostava Križevci, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 5. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog tajnika/icu  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci – 1 izvršitelj/ica temeljem objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povrata službenice s bolovanja, administrativnog tajnika/icu  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ispostava Križevci, koji je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa  mogu pristupiti na testiranje.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

PREDSJEDNICA:

Valentina Peršić, dipl.ing.biol., v.r.