Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge stručnog nadzora građenja kod izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU NABAVE USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA KOD
IZVOĐENJA RADOVA U PROJEKTIMA ENERGETSKIH OBNOVA
OSNOVNIH ŠKOLA „FRAN KONCELAK“ DRNJE I
„PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA“ VIRJE

PODACI O NARUČITELJU:
NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793
TELEFON: 048/658-111
TELEFAKS: 048/622-584
INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Jasna Sabolić, tel.:048/658-235, e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:
Usluge stručnog nadzora građenja kod izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof, Franje Viktora Šignjara“ Virje. Vrijednost ugovorenih radova biti će 5.176.280,02 kuna bez PDV-a odnosno 6.470.350,03 kuna s PDV-om.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:
Stručni o obračunski nadzor nad radovima u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje. Specifikacija radova vidljiva je iz troškovnika građevinskih radova koji se nalazi u prilogu.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA:406-01/18-03/8
URBROJ:2137/1-04/07-18-3
Koprivnica, 15. lipnja 2018.

PROČELNIK:
Darko Masnec, dipl.oec.