Predstavnici Županije prisustvovali radionici za regionalne koordinatore i predstavnike tematskih koordinacijskih točaka regija članica Saveza Alpe Adria

U Županijskoj palači u Varaždinu održana je dvodnevna radionica koja je okupila regionalne koordinatore i predstavnike tematskih koordinacijskih točaka regija članica Saveza Alpe Adria, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali su joj viši savjetnik-specijalist za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek te viša savjetnica za međunarodne odnose Nataša Krobot Hrastić.

Cilj radionice bila je rasprava i analiza dosadašnjeg rada i funkcioniranja Saveza, izrada novih strateških smjernica te priprema za raspisivanje novog poziva za financiranje iz zajedničkog proračuna. Prezentaciju o ciljevima Saveza Alpe Adria u predstojećem razdoblju iznio je župan Varaždinske županije Radimir Čačić koji je u studenome prošle godine preuzeo dužnost  predsjedatelja Vijeća za 2018. i 2019. godinu od Petera Kaisera, predsjednika Vlade austrijske pokrajine Koruške, a Varaždinska županija time je postala prva regija iz Hrvatske koja predsjedava Savezom Alpe Adria.

Među zaključcima radionice stoji kako će ovogodišnji raspis natječaja za projekte financirane iz zajedničkog proračuna Saveza biti objavljen u ožujku ove godine te  proveden na temelju postojećih procedura, dok će se paralelno pripremati nove procedure za jesenski raspis natječaja. Također , napraviti će se zajednički pilot projekt  koji će uključivati sve regije članice, a u kojem će glave aktivnosti provesti Agencija za razvoj Varaždinske županije koja će biti i koordinator izrade zajedničke Strategije.

Sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe-Adria najavljen je za svibanj ove godine, a kao polazište za daljnji rad napravljena je  SWOT analiza kao priprema za izradu strategije područja Alpe-Adria, kojom će se kasnije definirati zajednički prioriteti i prijava projekata financiranih iz EU fondova.

Služba ureda župana