Sazvana 2. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 2. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 13. srpnja 2017. (četvrtak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.  godine, s prijedlogom Zaključka,
 2. Razmatranje Izvješća o problematici zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka,
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za godinu,
 4. Razmatranje Informacije o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 6. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za Koprivničko-križevačku županiju,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka,
 9. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja i EU projekti“, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine, s prijedlogom Zaključka,
 11. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka, 
 12. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 13. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka,   
 15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o rezultatima provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 16. Izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE“ Razvojne agencije  Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka, 
 17. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka, 
 18. Razmatranje Izvješća o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u godini, s prijedlogom Zaključka,
 19. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama u 2016. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 20. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2016. godini,
 21. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 22. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 23. Razmatranje Informacije o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 24. Razmatranje Informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  3. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  4. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  5. Ljekarni Koprivnica,
  6. Ljekarne Križevci,
 25. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 26. Razmatranje Informacije o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka,
 27. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 28. Razmatranje Informacije o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 29. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključak,
 30. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa udruga građana za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 31. Razmatranje Informacije o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 32. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,
 33. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Koprivničko-križevačke županije,
 34. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017.godinu,
 35. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj skupštini za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2017. godine,
 36. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi Koprivničko-križevačke županije,
 37. Donošenje Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj:
  1. VI/103 – „Đurđevac 2“
  2. VI/122 – „Virje“,
  3. VI/126 – „Podravske Sesvete“,
 38. Donošenje Odluke o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom,
 39. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Koprivničko-križevačke županije,
 40. Donošenje Odluke o donošenju Master plana za integrirani prijevoz putnika,
 41. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka za:
  1. siječanj,
  2. veljaču,
  3. ožujak,
  4. travanj,
  5. svibanj,
  6. lipanj,
 42. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o spajanju Doma zdravlja Koprivnica, Doma zdravlja Križevci i Doma zdravlja Đurđevac u Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 43. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju dijela cijele nekretnine u suvlasništvu Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 44. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  1. Odbora za dodjelu javnih priznanja,
  2. Odbora za gospodarski razvoj,
  3. Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
  4. Odbora za komunalne djelatnosti,
  5. Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje,
  6. Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,
  7. Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine,
  8. Odbora za međunarodnu i međužupanijsku suradnju,
  9. Odbora za razvoj lokalne samouprave,
  10. Odbora za predstavke građana,
  11. Odbora za branitelje Domovinskog rata,
 45. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 46. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,
 47. Pitanja i prijedlozi članova.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.