Sudjelovanje UDVDR RH Podružnice Koprivničko-križevačke županije u vojno-redarstvenoj operaciji „Maslenica“

Vojno-redarstvena operacija „Maslenica“ bila je jedna od prvih velikih oslobodilačkih operacija Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koja je označila prekretnicu u dotadašnjem tijeku Domovinskog rata. Cilj prve  velike oslobodilačke akcije HV-a i mUP-a bio je jednostavan, vojno-redarstvena akcija Maslenica trebala je povezati sjever i jug Hrvatske te je  ovo je bila prekretnica u ratu kojom smo 1993. pokazali da smo u stanju osloboditi zemlju.

U operaciji je u samo 72 sata, i uz sudjelovanje svih triju grana Oružanih snaga, oslobođeno gotovo stotinu četvornih kilometara dotad okupiranog hrvatskog teritorija. Operacija je bila ključna za obranu Hrvatske od neprijateljske agresije i daljnja vojna djelovanja HV-a i MUP-a. Operaciju su planirali i izveli generali Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač.

Vojno-redarstvena akcija Maslenica dugo i pomno pripremala se u tajnosti. Odluka je pala da se u napad i oslobađanje okupiranoga prostora krene u rano jutro 22. siječnja 1993. godine. Vojno-redarstvena operacija Maslenica počela je 22. siječnja 1993. u 6 sati ujutro pod kodnim imenom Gusar. Tek je počelo svitati prohladno siječanjsko jutro kad su postrojbe Hrvatske vojske počele snažan topnički napad na neprijateljske položaje, koji su bili i nadomak samom gradu Zadru.

Prvi udar trajao je desetak-petnaest minuta. Neprijatelj je bio iznenađen, zatečen i nepripremljen, što je omogućilo ostalim postrojbama da krenu u silovit napad. Glavni cilj akcije bio je osloboditi Novsko ždrilo te na mjestu srušenoga Masleničkoga mosta postaviti pontonski te tako ponovno povezati sjever i jug Hrvatske. Hrvatskim vojnicima i policajcima to je pošlo za rukom već prvoga dana napada. U tri su dana hrvatski branitelji u zadarskome zaleđu oslobodili petnaestak sela te bitne strateške točke kao što su Novsko Ždrilo i Zrakoplovna baza Zemunik. Operacija je bila ključna za povezivanje sjevera i juga Hrvatske i daljnja vojna djelovanja Hrvatske vojske.

Tijekom trajanja akcije poginulo je 127 branitelja. U prva tri dana akcije poginulo je 19 pripadnika HV-a i MUP-a, a ranjeno ih je 70, no zbog snažnih topničko-raketnih i tenkovskih, a povremeno i pješačko-diverzantskih napada agresora koji su uslijedili odmah nakon operacije Maslenice, do 31. ožujka 1993. poginulo je 127 hrvatskih branitelja.

U operaciji Maslenica bile su angažirane sve grane Oružanih snaga RH, a sudjelovale su postrojbe tadašnjeg Zbornog područja Split – 4. gardijska brigada, taktičke grupe 112. i 113., 126. brigade, 7. domobranska pukovnija, 40. inženjerijska bojna, 72. bojna Vojne policije, kao i specijalne postrojbe MUP-a, dijelovi 9., 3., 2., i 1. gardijske brigade, dijelovi postrojbi Glavnog stožera HV-a, Središnjica elektroničkog djelovanja Split, kopnene, diverzantske i pomorske snage HRM-a te Eskadrila helikoptera HRZ-a i PZO-a.

 Operacija Maslenica ostat će trajno zabilježena u hrvatskoj povijesti. U svega nekoliko dana Hrvatska vojska je u cijelosti uspješno izvršila planiranu zadaću razbivši dotad samouvjerene neprijateljske snage. Značenje ove operacije očitovalo se i prema međunarodnoj zajednici, koja je dotad izražavala duboku sumnju i nevjericu u osposobljenost i snagu hrvatskih oružanih snaga.

Operacija Maslenica je pobjedničkoj HV donijela niz iskustava koja su joj uvelike pripomogli u daljnjem jačanju, organizaciji, razvoju i uporabi postrojbi, što se očitovalo u kasnijim bitkama u kojima su oslobođena sva hrvatska područja. Posebno teško bilo je pripadnicima specijalne policije na Velebitu koji su napadna djelovanja izvodili u nepovoljnim klimatskim i terenskim uvjetima, po izuzetnoj hladnoći, snijegom i ledom prekrivenim strminama, a sve praćeno hladnim zimskim vjetrovima. Zbog toga su pripadnici Specijalne policije  već u prvim danima akcije imali troje poginulih pripadnika. Uz sve to specijalne jedinice MUP-a uspjele su u nekoliko dana zauzeti strateški iznimno važno područje južnog Velebita  odakle su hrvatske snage mogle kontrolirati šire područje  Obrovca i Gračaca.

Koliko je taj dio dio bojišta bio zahtjevan govori i to da su tih nekoliko kilometara od prijevoja Tulove grede do Malog Alana osvojili pripadnici Specijalne policije. Prvog  dana operacije specijalne postrojbe MUP-a presjekle su komunikaciju Obrovac-Gračac preko Velebita.  u borbi s hrvatskim specijalcima poginula su 22 pripadnika tzv. VRSK. Iznenađenje je bilo potpuno, ovaj udar specijalne policije ozbiljno je poljuljao moral srpske vojske. Na Velebitu je specijalna policija preuzela nadzor na širem području Velike i Male Bobije, Tulovih greda i Malog Alana s kojih su se mogli kontrolirati Gračac i Obrovac te ga držali do akcije Oluja.

 U akciji Maslenica sudjelovali su i pripadnici specijalne policije “Omega” sa ovog područja  koji su radili SJP Omega Bjelovar, poznati kao Podravski vod! U samoj akciji SJP Omega Bjelovar probila se do prijevoja Mali Alan gdje je u višednevnim sukobima osvojila nekoliko značajnih kota i spriječila povezivanje srpskih snaga iz Like sa snagama koje su se nalazile u Obrovcu.

 Podravski specijalci  u akciji Maslenica

 Zadaća nam je bila izvršiti  smjenu SJP „RIS“ Kutina na poziciji prijevoja Mali Alan. Krenuli smo pješice iz Starigrada Paklenice sa opremom koju smo mogli ponijeti.  Većina od nas se prvi puta susrela sa tako teškim vremenskim uvjetima, snijeg, bura. Uz nekoliko sati odmora tijekom  kretanja po noći i odmora koji je bio minimalan nastavili smo prema zadanom cilju. Nakon gotovo 20-tak  sati pješačenja preuzeli smo položaje od specijalaca iz Kutine.

 Tijekom preuzimanja položaja u vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima  neprijatelj je borbeno djelovao duž cijele linije obrane VBR-ima i topništvom. Nakon dolaska dodatno smo utvrdili dostignute položaje. Tijekom dana neprijatelj je pripremao napad na naše položaje i proboj cestom Mali Alan – Obrovac te su u kasnim popodnevnim  satima na prijevoj dovezli dva tenka T-55. Zbog takvog razvoja situacije zatražili smo od stožera pomoć i tijekom noći  skupina specijalaca krenula je  po pomoć koja je krenula prema nama. Zbog lošeg vremena helikopteri nisu mogli letjeti te nam je pomoć poslana na  konjima. Nakon određenog vremena sreli smo ekipu iz Svetog Roka koja nam je dostavila na konjima protuoklopna sredstava i streljivo. Iznenađenje je bilo potpuno jer smo očekivali nekoliko desetaka branitelja a dobili smo  bestrzajni top i desetak granata.  Izbora nismo imali osim organizacije obrane sa sredstvima i ljudstvom koje smo imali. Slijedećeg jutra, nakon topničkog napada odbijen je neprijateljski pješački protunapad te su mu naneseni znatni gubitci. Pogođen je i jedan tenk koji je krenuo cestom u napad. Neprijatelj je doživio težak poraz i narednih dana osim napada topništvom nije se više usudio kretati u pješadijske napade.

Obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Maslenica ’93” održano je u Zadru od 20. do 22. siječnja 2018. godine, s time da je središnja svečanost održana 22. siječnja mimohodom postrojbi sudionica operacije s ratnim zastavama.

UDVDR RH Podružnica Koprivničko-križevačke županije