Trgovačka društva

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije

PIŠKORNICA d.o.o.
Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12
Tel:048/220-242, 048/220-890, fax:048/220-248
e-mail:piskornica@kc.t-com.hr

UDIO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 22,5%

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Članovi/članice Nadzornog odbora:

 1. Danijel Meštrić, Gornji Kneginec
 2. Dubravko Horvat, Zagreb
 3. Marijan Štimac, Đurđevac
 4. Alen Jančevec, Koprivnički Ivanec
 5. Mihaela Juranić, Botinovec
 6. Mirko Horvat, Hromec,
 7. Sandra Golubić, Mursko Središće

GEOPODRAVINA d.o.o. u likvidaciji
Koprivnica, Hrvatske državnosti 32
Tel:048/658-233, fax:048/658-234
e-mail:radovan.list@kckzz.hr

UDIO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 16,67%

Likvidator:
Radovan List, Kalinovac

Članovi/članice Nadzornog odbora:

 1. Branimir Horaček, Zagreb
 2. Stjepan Tvrdinić, Karlovac
 3. Zdravko Lovreković, Križevci
 4. Marijan Štimac, Đurđevac
 5. Željko Matiša, Koprivnica
 6. Zvonko Juras, Legrad
 7. Nenad Mađerić, Koprivnica

PZC VARAŽDIN d.d.
Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
tel. centrala: 042/320-322, 042/320-328, fax:042/320-415
e-mail:pzc-varazdin@vz.t-com.hr

UDIO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 12,052%

Osobe ovlaštene za zastupanje:

 1. Miloš Martinović, Varaždin
 2. Mario Vdović, Varaždin
 3. Saša Varga, Varaždin

Članovi/članice Nadzornog odbora:

 1. Leonardo Lorbek, Cestica
 2. Martina Cesar-Kelemen, Varaždin
 3. Janja Šincek, Varaždin
 4. Anica Jurič, Vinica
 5. Vlatko Marković
 6. Božidar Varga
 7. Mladen Gregur
 8. Duško Herceg, Novi Marof,
 9. Goran Jozić, Varaždin