Stalna radna tijela Županijske skupštine

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za statut i poslovnik  Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke županije

Odbor za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko- križevačke županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Odbor za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko- križevačke županije

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za komunalne djelatnosti Županijske skupštine Koprivničko- križevačke županije

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine Koprivničko- križevačke županije

Odbor za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za razvoj lokalne samouprave Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za predstavke građana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Odbor za branitelje Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije

Mandatno povjerenstvo