Uspješnom suradnjom županijskog Zavoda za hitnu medicinu i PORA-e prijavljen projekt „Danas učimo – sutra spašavamo!“

Uspješnom suradnjom Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i Razvojne agencije PORA-e kompletirana je projektna prijava koja je prijavljena na otvoreni natječaj „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“, a odnosi se na Komponentu 2.

Navedeni projekt, koji nosi naziv „Danas učimo – sutra spašavamo!“ ukupne je vrijednosti 510.663,81 kuna te će se njegovom provedbom educirati zdravstveni djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije o promociji zdravlja i prevenciji bolesti kroz provedbu naprednog trauma tečaja, edukacije o naprednom održavanju života te edukacije o naprednom održavanju života djece i novorođenčadi. Provedbom svih projektnih aktivnosti doprinijet će se promociji zdravlja i podizanju kvalitete zdravstvenih usluga na području Koprivničko-križevačke županije, planirano trajanje projekta je 18 mjeseci, a bit će financiran u iznosu od 100 posto prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj natječaja je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske, dok je specifični cilj unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Kod pripreme projektnog prijedloga stručna i savjetodavna podrška PORA-e pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“.

Osim navedenog projekta, u pripremi je također i projektna prijava za Komponentu 1 istog natječaja na koji se planira aplicirati u listopadu 2018. godine. Ova projektna prijava obuhvatit će aktivnosti vezane uz promociju zdravlja i prevenciju bolesti usmjerene na građane Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana

Izvor fotografije: www.pora.com.hr