Županijska skupština donijela Odluku o mjerama zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu

U ljetnom periodu kada zbog visokih temperatura postoji povećana opasnost izbijanja požara, molimo građane na oprez prilikom boravka u šumama i na šumskom zemljištu.

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela je Odluku o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrani loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za šume i  šumsko zemljište šumoposjednika na području Županije, kojom su propisane mjere s ciljem zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu. Odluka se odnosi na sve žitelje Županije.

U Odluci tako stoji kako je svaka osoba koja se nalazi u šumi ili blizu nje, a primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužna je tu opasnost ukloniti, odnosno ugasiti požar ako se to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako nije u mogućnosti otkloniti opasnost, dužna je obavijestiti najbližu policijsku ili vatrogasnu postrojbu, centar za obavješćivanje, šumariju ili drugo tijelo jedinice lokalne samouprave.

Tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.

Služba ureda župana