Županijska Turistička zajednica dogovorila suradnju s predstavnicima Centra za kulturu Letenye

U prostorijama Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 11. travnja održan je sastanak s predstavnicima Centra za kulturu Letenye, a prisustvovali su mu ravnatelj Centra Jozef Demek i pomoćnica direktora županijske Turističke zajednice Kristina Sočev sa suradnicima.

Glavna tema sastanka bile su aktivnosti u sklopu projekta međunarodne suradnje na temu prikaza stanja pripadnika romske nacionalne manjine kod pojedinih partnera, s naglaskom na potrebe i mogućnosti potpore te važnost običaja i tradicije manjinskih skupina. Uz županijsku Turističku zajednicu, partneri su Grad Prelog, Općina Goričan te DVD Lendava, dok je nositelj aktivnosti grad Letenye.

Osim suradnje na spomenutom projektu, dogovorene su i druge aktivnosti poput nastupa izlagača iz Mađarske na predstojećim Danima travnjaka Koprivničko-križevačke županije, sudjelovanja vinara iz Letenya i okolice na manifestaciji „Alpe Adria – zlatna vina“ te slikara i kipara na likovnoj koloniji „Alpe Adria – srce naive“.

Spomenute aktivnosti nastavak su višegodišnje suradnje s Centrom za kulturu Letenye s ciljem što bolje promocije Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana