Gospodarstvo i komunalna djelatnost

Amazing Amazon of Europe / 25.05.2020.

Projekt turističkog razvoja pojasa uz rijeke Dravu i Muru u kojem partnerski sudjeluje Koprivničko-križevačka županija prihvaćen za financiranje EU sredstvima

Projekt Amazing AoE – Odgovorna zelena destinacija „Amazon of Europe“, u kojem je jedan od partnera Koprivničko-križevačka županija, našao se među prihvaćenim projektima kojeg je prošlog tjedna u sklopu trećeg poziva odobrio Odbor za praćenje transnacionalnog programa Interreg Danube.

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 08.05.2020.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Molve

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18. i 115/18) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.- pročišćeni tekst i 19/17. i 21/18.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 22. studenog  2019. godine, […]