31.01.2024. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2024. godini
Tekst natječaja Upute za prijavitelje Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se…
31.01.2024. Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2024. godinu
Tekst natječaja Upute za prijavitelje Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se…
31.01.2024. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika u 2024. godini
Tekst natječaja Upute za prijavitelje Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se…
13.02.2023. Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2023. godinu
Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2023. godinu Upute za prijavitelje Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u…
13.02.2023. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika u 2023. godini Upute za prijavitelje Izmjena Natječaja za sufinanciranje programa udruga umirovljenika u…
13.02.2023. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2023. godini Upute za prijavitelje…