U Legradu održana konferencija projekta DRAVA LIFE
17.11.2023.
  Danas je u Legradu održana konferencija i prezentacija projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“  povodom početka radova obnove…
Informacija o provođenju Javne rasprave o Prijedlogu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
31.08.2023.
Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007) izrađuje se u…
Održano Javno izlaganje prijedloga „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski“
22.02.2023.
U Đurđevcu je održano Javno izlaganje prijedloga „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski“ koje je organizirala…
Održan 2. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji
15.02.2023.
U koordinaciji i organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, u ponedjeljak 13. veljače održan…