Registar djelatnosti gospodarenja otpadom ReDGO-OGO/ Zahtjevi/Očevidnici


Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html), određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije). Informacije: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona).
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona).
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona)

pdf UPUTE ZA javne korisnike APLIKACIJA ReDGO-OGO (novelirano rujan 2023.)


ULAZ U APLIKACIJU Re-DGO -OGO: https://ogo.mzoe.hr/Home/Login


Napomene javnim korisnicima:
Pravne osobe/obrti (drugim riječima - javni korisnici) će putem autentifikacije kreirati svoj osobni korisnički račun putem kojeg će moći predavati zahtjeve za upis u očevidnike i evidencije, vršiti izmjene, produženja te brisanje iz očevidnika na puno brži i jednostavniji način.

Da bi javni korisnik imao pristup svom korisničkom računu prvo se mora registrirati u sustavu. Klikom na link „Registriraj se“, javni korisnik popunjava zahtjev za registracijom sa svojim matičnim podacima. Nakon što pohrani zahtjev za registracijom, zahtjev se automatski šalje nadležnom tijelu županije na obradu. Nakon što nadležno tijelo županije obradi zahtjev, javni korisnik je automatski upisan u matične podatke u aplikaciji. Javni korisnik na svoj kontakt mail dobiva obavijest o uspješno izvršenoj registraciji te pristupne podatke (korisničko ime i lozinku) s linkom za pristup.

Javni korisnik koji je upisan u matične podatke do trenutka nove verzije OGO aplikacije prijavljuje se na sljedeći način:
Potrebno je kliknuti na link:
https://ogo.mzoe.hr/Home/Login
Potrebno je odabrati „Zaboravili ste lozinku?“. Otvorit će se prozor za unos e-mail adrese gdje će javni korisnik upisati svoju e-mail adresu na koju će zaprimiti daljnje upute za dobivanje pristupnih podataka.

Upute za izmjenu i produženje evidencija i očevidnika:

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/gospodarenje-otpadom/ocevidnici-7589/7589