Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.11.2014.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „PANONIAPIG“ u Podravskim Sesvetama

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU KLASA:   UP/I-361-03/14-01/03 URBROJ: 2137/1-04/108-14-6 Đurđevac, 18. studenoga 2014. godine. PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Distribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Koprivnica, Ul. Hrvatske državnosti 32 – dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.10.2014.

Poziv na javno izlaganje – PUO željezničke pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica- državna granica

U postupku javne rasprave tijekom procjene utjecaja na okoliš zahvata modernizacije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, sutra, dana 28. listopada (utorak) 2014, održati će se dva javna izlaganja o Studiji predmetnog zahvata.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 22.10.2014.

Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu investitora „DEVELOPER ONE“ d.o.o., Zagreb, Franje Račkog 8, OIB:07567432208, objavljuje J A V N I P O Z I V za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Javne rasprave - okoliš i priroda / 09.10.2014.

Poziv na javnu raspravu – PUO željezničke pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica- državna granica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160, stavka 1. i članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 07.10.2014.

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru u naselju Glogovac

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za: zahvat u prostoru: Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naselju Glogovac na: k.o. Koprivnički Bregi, k.č.br. 2182 i k.o. Glogovac, k.č.br. 377/23, k.č.br. 377/35, k.č.br. 377/27, k.č.br. 377/7, k.č.br. 377/15, k.č.br. 377/16, k.č.br. 379/3, k.č.br. 380/4 i k.č.br. 380/1, lokacija – Glogovac. Uvid […]