EKO info KKŽ

EKO info KKŽ / 19.04.2011.

Eko info (12) Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje svake se godine obilježava 22. travnja s namjerom jačanja svijesti i poštovanja ljudi za prirodni okoliš našeg Planeta. Počeci obilježavanja Dana planeta Zemlje sežu u 1970. godinu kad su pod vodstvom američkog senatora Gaylorda Nelsona diljem Sjedinjenih Američkih Država održane prve masovne demonstracije za zaštitu okoliša na kojima je sudjelovalo više od 20 milijuna ljudi. Takozvani „nacionalni skup o okolišu

EKO info KKŽ / 08.04.2011.

Eko info (11): Međunarodni projekt „Eko-škole“

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni preduvjet zdravog života i temelj održivog razvitka. Kao dobar primjer aktivnog sudjelovanja u primjeni osnovnih načela zaštite okoliša je provedba međunarodnog projekta Eko škola.

EKO info KKŽ / 30.11.2010.

EKO info (8): Unos podataka u Bazu ROO

Nakon što su na adresu vaše e-pošte pristigli korisnički podaci za pristup bazi ROO odnosno korisničko ime i lozinka možete započeti s unosom Vaših podataka. Osim korisničkog imena i lozinke za unos podataka biti će Vam potrebni i sljedeći podaci: Gauss-Krügerove koordinate (GK) i NKD broj.

EKO info KKŽ / 05.11.2010.

EKO info (7): Ponovno akcija „Prateći list“ – otpadnu ambalažu iz poljoprivrede ne odbacujte u prirodi!

Sredstva za zaštitu bilja uglavnom su otrovnih svojstava. Zato je od presudne važnosti da se ovi proizvodi koriste i primjenjuju na odgovoran način i prema uputama za upotrebu, a u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Ambalaža proizvoda za zaštitu bilja nakon uporabe postaje opasan otpad. Ona uglavnom završava po raznim grabama, u šumama, ili se pali, što dodatno zagađuje okoliš.

EKO info KKŽ / 04.10.2010.

EKO info (5): Kako se prijaviti u ROO

Kako biste mogli pristupiti internetskoj Bazi ROO i unijeti obrasce u aplikaciju potrebno je korisničko ime i lozinka. Popunjavanjem Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa (u danjem tekstu Zahtjev) na adresu Vaše elektronske pošte pristići će lozinka i korisničko ime (podaci za pristup) kojim pristupate Bazi ROO. Korisnički račun je besplatan.

EKO info KKŽ / 30.09.2010.

EKO info (4): Otpadna ulja – kamo i kako sa njima?

Mnogobrojne gospodarske, uslužne, turističke, a i odgojno-obrazovne djelatnosti prilikom svakodnevnog poslovanja kao nusproizvod se susreću sa otpadnim uljima. Propisi razlikuju otpadna jestiva i otpadna maziva ulja koje je potrebno adekvatno zbrinuti. Pravilan način postupanja sa otpadnim uljima kao i obveze posjednika, skupljača i oporabitelja otpadnih ulja su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine br. 124/06, 121/08, 31/09 i 156/09).