Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 08.12.2009.

Obavijest o javnoj raspravi – eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Severovci, Grad Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Severovci, Grad Đurđevac. Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 15. prosinca 2009. do 15. siječnja 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u Đurđevcu, prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave Đurđevac.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 26.11.2009.

Javna rasprava o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ izgradnje farme za uzgoj svinja (tovilišta)u općini Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ izgradnje farme za uzgoj svinja (tovilišta) u Općini Legrad“. Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 4. prosinca 2009. do 4. siječnja 2010. godine.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.11.2009.

Poziv na javni uvid i raspravu – prijedlog proglašenja Regionalnog Parka Mura-Drava

Župan Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid u prijedlog za proglašenje Regionalnog parka Mura-Drava za područje Koprivničko-križevačke županije. Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Stručne podloge za proglašenje područja Mura-Drava u Republici Hrvatskoj regionalnim parkom s kartografskim prikazom Regionalnog parka u trajanju od 30 dana, i to od 09.11.2009. do 09.12.2009. godine.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.08.2009.

Javna rasprava o STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac“ izrađenoj od tvrtke „Ekomonitoring“,d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata, tvrtke „Natura Agro“, d.o.o., Đurđevac,

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 17.04.2009.

Postavljen KARTOZID naše županije

U utorak, 14. travnja, na bočnoj strani zgrade Koprivničko –križevačke županije postavljena je topografska karta područja Koprivničko-križevačke županije,dimenzije 5x4m. Tom svečanom događaju prisustvovali su župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa svojim suradnicima, gradonačelnici Koprivnice i Križevaca, g. Zvonimir Mršić i g. Branko Hrg i predstavnici sudstva.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 27.03.2009.

Poziv obveznicima prijave u Registar onečišćavanja okoliša za otvaranje korisničkih računa i e-unos podataka

Pododsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ovim putem poziva na e-prijavu podataka obveznicima Registra onečišćavanja okoliša koji to još nisu učinili. Agencija za zaštitu okoliša tijekom ožujka osigurala je, naime, novu računalnu aplikaciju putem koje će obveznici prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša