Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 28.07.2008.

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Koprivničko-križevačke županije

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Koprivničko-križevačke županije usvojen je na istoj sjednici kad i Plan gospodarenja otpadom, nakon što je bio predstavljen javnosti tijekom trajanja javnog uvida od mjesec dana. Program predlaže niz mjera za upravljanje kakvoćom zraka u čiju realizaciju se moraju uključiti svi njime spomenuti akteri, od lokalne i regionalne uprave, onečišćivača, javnih i privatnih poduzeća, preko stručnih i znanstveno-istraživačkih institucija u funkciji konzultanata do odgojno-obrazovnih ustanova i nevladinih udruga.