JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje
u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području
Koprivničko-križevačke županije

KLASA: 323-01/17-01/1
URBROJ: 2137/1-04/11-17-4
Koprivnica, 24. siječnja 2017.

Na temelju članka 29. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16., 41/16. i 67/16.), članka 3. Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 323-01/17-01/1, URBROJ: 2137/1-04/11-17-3 od 24. siječnja 2017. godine, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta
na području Koprivničko-križevačke županije

1. Davatelj zakupa
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije i kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta utvrđeni su Odlukom o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.).

Cijeli javni natječaj možete vidjeti OVDJE.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Darko Sobota, ing.polj., v.r.