Općina Virje prva u Županiji kojoj su odobrena bespovratna sredstva za gerontodomaćice

Načelnik Općine Virje Mirko Perok s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisao je ugovor o financiranju programa zapošljavanja žena na području Općine Virje „Zaželi-provedi!“.

Općina je navedeni program u suradnji s PORA-om Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije prijavila još u kolovozu 2017. na otvoreni natječaj „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ te je prva općina u Županiji kojoj su odobrena bespovratna sredstva za gerontodomaćice.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, koji je zaključen s  Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, odobreno je stopostotno financiranje ukupne vrijednosti programa koje iznosi 1.336.345,77 kuna. Kroz program planira se zaposliti devet žena na poslovima gerontodomaćice te osigurati pomoć za 40-tak korisnika (starijih i nemoćnih osoba) s područja Općine. Korisnicima će biti pružena podrška i pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće domova, pripremi obroka, osobnoj higijeni te posredovanju u ostvarivanju različitih prava, kao i pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima, uz razgovor, druženje i socijalno uključivanje.

Opći cilj natječaja je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke, dok je specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kod pripreme projektnog prijedloga, stručna i savjetodavna podrška PORA-e pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Služba ureda župana