Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja službenih vozila za 2018. godinu

Na temelju Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Koprivničko-križevačke županije upućuje se

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU NABAVE USLUGE
OSIGURANJA SLUŽBENIH VOZILA
ZA 2018. GODINU

PODACI O NARUČITELJU:
NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793
TELEFON: 048/658-111
INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Vedrana Podnar, dipl.oec. univ.spec.oec., tel. 048/658-224, e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:
Nabava usluge osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja službenih vozila Koprivničko-križevačke županije, za 2018. godinu.

Cijeli poziv i dokumentaciju pogledajte u privitku.