U Goli započela druga faza radova na izgradnji kanalizacijske mreže

U utorak, 24. srpnja u Goli su otvoreni radovi na drugoj fazi izgradnje kanalizacijske mreže, a nositelj investicije su Koprivničke vode  d.o.o. kao  javni  isporučitelj  vodnih  usluga.

Otvorenju su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić i predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sa suradnicima, saborski zastupnik Branko Hrg, načelnik Općine Gola Stjepan Milinković, direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras te ostali gosti.

Vrijednost  ugovornih  radova  druge faze je 3.921.014,00 kuna bez PDV-a i obuhvaća  realizaciju  preostale  neizgrađene  kanalizacijske  mreže, a nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova odabrano  je  poduzeće Koming d.o.o.  Koprivnica. U financiranju sredstva su u visini  80%  osigurale Hrvatske vode, a  preostali  iznos Općina  Gola.

U  naselju  Gola  izgrađena  je  djelomično  fekalna  kanalizacija u  obuhvatu od 5 kilometara cjevovoda, također sredstvima  koje  su  osigurale  Hrvatske  vode  iz programa  EIB/CEB  i   Općina  Gola, a za  normalno  funkcioniranje  uređaja  za  pročišćavanje  otpadnih  voda potrebno  je  osigurati  dovoljan  i  kontinuiran  dotok  otpadnih voda. Stoga je potrebno  izgraditi  i  preostali  dio  kanalizacije, a dosad je u izgradnju  sustava  odvodnje na  području  aglomeracije Gola uloženo ukupno 14 milijuna kuna. Kanalizacijska  mreža  druge  faze  izgradnje  obuhvaća  ukupno  2.830 m cjevovoda  u  ulicama, Dravska  i  Petra  Preradovića, a u  sklopu  projekta  izgradit  će se  i  kompletni  priključci  u  građevinske  parcele  što će  pojednostaviti  samo  priključenje  i  smanjiti  građanima  cijenu  priključenja. Također je predviđena izgradnja  jedne prepumpne stanice  za podizanje vodnog stupca, obzirom  da  topografija  terena ne omogućuje  u potpunosti gravitacijsko  tečenje  u  smjeru  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Po završetku investicije priključak na kanalizacijski sustav dobit će još 110 kućanstava, a kraj radova predviđen je u lipnju 2019. godine.

Služba ureda župana