Zatvorena savjetovanja

Zatvorena savjetovanja u 2016. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine

2. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

3. Savjetovanje – Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Koprivničko-križevačke županije 2016.-2018. godine

4. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o minimalnim cijenama i evidenciji korištenja nekretnina i pokretnina školskih ustanova kojima je osnivač Koprivničko – križevačka županija

5. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

6. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji

 1. DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji
 2. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke
 3. NACRT Odluke o izmjenama Odluke o o snivanju Savjeta za socijalnu skrb
 4. Izvješće o provedenom savjetovanju

7. SavjetovanjeNacrt ODLUKE o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

 1. DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu ODLUKE o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije
 2. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu ODLUKE o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije
 3. Nacrt ODLUKE o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije
 4. Izvješće o provedenom savjetovanju

8. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačke županije

 1. DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačke županije
 2. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačke županije
 3. Nacrt ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačke županije
 4. Izvješće o provedenom savjetovanju

9. Savjetovanje – Nacrt Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine

10. Savjetovanje – Nacrt Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2014. do 2020. godine

11. Savjetovanje – Nacrt Socijalnog plana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. do 2021.

12. Savjetovanje – Nacrt Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2018. godinu

 


Zatvorena savjetovanja u 2015. godini

1. Savjetovanje –  NACRT ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG GLASNIKA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

2. Savjetovanje –  NACRT ODLUKE O UPRAVNIM TJELIMA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3. Savjetovanje –  NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

4. Savjetovanje – NACRT ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA KCKŽŽ

5. Savjetovanje – NACRT ODLUKE ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

6. Savjetovanje – Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

7. Savjetovanje – Nacrt Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije

8. Savjetovanje – Nacrt Odluke o osnivanju Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice

9. Savjetovanje – Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

10. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

11. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica

12. Savjetovanje – Nacrt prijedloga drugih Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

13. Savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

14. Savjetovanje – Nacrt Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine

15. Savjetovanje – Nacrt Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu/ suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. do 2018. godine

16. Savjetovanje – Nacrt Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

17. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

18. Savjetovanje – Nacrt Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju

19. Savjetovanje – Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Koprivničko-križevačku županiju

20. Savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu