Koordinacija za ljudska prava

Odlukom o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/00., 12/09. i 17/13.), (u daljnjem tekstu: Odluka), člankom 3. Odluke utvrđeno je da Županijska koordinacija za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Koordinacija) prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Sukladno odredbama Odluke, upozorava nadležna upravna tijela Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda nacionalnih manjina na području Županije te predlaže rješenja, a po potrebi Koordinacija može oformiti i užu skupinu od stručnjaka iz određenih područja koji nisu članovi Koordinacije ukoliko je potrebno za rješavanje određenog problema.

Koordinacija predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Županije, a probleme koje ne može riješiti na nivou Županije, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske.

Župan Koprivničko-križevačke županije, 13. lipnja 2017. godine, donio je Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Županijske koordinacije za ljudska prava kojim je za predsjednika imenovan Ratimir Ljubić zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, a ostali članovi imenovani su iz redova školstva, zdravstva, Policijske uprave, sudstva, kulture, javnih službi, novinarstva i iz redova nacionalnih manjina, kako slijedi.

 1. Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, za predsjednika,
 2. Vesna Pribeg Peričić iz Bjelovara, predstavnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, za tajnicu,
 3. Valerija Golubić iz Koprivnice, predstavnica Policijske uprave Koprivničko-križevačke, za članicu,
 4. Veljko Kučeković iz Koprivnice, predstavnik Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici, za člana,
 5. Vesna Peršić Kovač iz Koprivnice, predstavnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, za članicu,
 6. Miroslav Belobrk iz Koprivnice, predstavnik Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 7. Ivan Pikivača iz Drnja, predstavnik iz područja prosvjete, za člana,
 8. Edita Janković Hapavel, iz Đurđevca, predstavnica iz područja kulture, za članicu, predstavnik iz područja kulture, za članicu,
 9. Sanja Kos-Bojanić iz Koprivnice, predstavnica iz područja informiranja, za članicu,
 10. Darko Radiček iz Križevaca, predstavnik iz područja zdravstva, za člana,
 11. Vesna Kuterovac iz Križevaca, predstavnica javnih službi, za članicu,
 12. Branko Dulikravić iz Velikog Poganca, predstavnik nacionalnih manjina, za člana.

Na nacionalnom nivou Institucionalni okvir zaštite i promicanja ljudskih prava ostvaruje se preko

Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koji je utemeljen  u travnju 2012. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obuhvaća stručne poslove u svezi s izvedbom politika promicanja i zaštite ljudskih prava i posebice prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
Prateći učinkovitost ostvarivanja ovih politika Ured razmatra stanje pojedinih oblasti, segmenata i komponenti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Ured prati usklađenost zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim instrumentima te predlaže modalitete i mjere za punu realizaciju tih prava kao i njihovo unaprjeđenje.

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem, posebnim pravobraniteljstvima i sa Savjetom za nacionalne manjine. U tom smislu prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.
Ured prati stanje međunarodnih instrumenata i pojedinih dokumenata, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina.

U svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina Ured surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama. Radi učinkovitijeg ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Ured prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama.

Prikupljajući i objavljujući podatke o zločinima iz mržnje Ured ostvaruje svoju središnju poziciju tijela ovlaštenog za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te surađuje i s drugim međunarodnim organizacijama koje se tim pitanjima bave.

Međunarodni dan ljudskih prava je 10. prosinca

U svrhu lakšeg informiranja i ostvarivanja lakšeg pristupa Koordinaciji predlažemo da koristite e-mail adresa pod nazivom ljudska.prava@kckzz.hr.