Župan na konferenciji „Iskustva Poljske u pregovaračkim procesima i važnost regionalnih operativnih programa za razvoj regija“

U organizaciji Hrvatske zajednice županija i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, u Zagrebu je u četvrtak, 22. veljače održana konferencija „Iskustva Poljske u pregovaračkim procesima i važnost regionalnih operativnih programa za razvoj regija“ kojoj je prisustvovao i župan Darko Koren.

Konferencija je održana nastavno na inicijativu jačeg uključivanja hrvatskih županija u pregovaračke procese i prepoznavanje važnosti operativnih programa za regionalni razvoj u okviru kohezijske politike, a predavači Marcin Szymt i Piotr Wolski, poljski stručnjaci u pripremi i upravljanju regionalnim operativnim programima za prošlu i aktualnu financijsku omotnicu, naglasili su kako se proces izrade regionalnih operativnih programa u Poljskoj odvija kroz nekoliko etapa i puno koraka, a najvažnija je dobra priprema.

U pregovaračkom procesu sudjelovale su i nacionalna i regionalna razina, svaka sa svojim zadaćama, a podjela intervencija između nacionalne i regionalne razine napravljena je zbog postizanja veće transparentnosti i odgovornosti za upravljanje sredstvima EU i uklanjanja značajnog dijela pogrešaka iz razdoblja od 2007. do 2013. godine. Regionalni programi ispunjavaju tematske ciljeve kohezijske politike, počevši od istraživanja i inovacija do promicanja socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, ali i jačanja institucionalnog potencijala i učinkovitosti javne uprave.

Marcin Szmyt kazao je kako je naglasak na opsežnom istraživanju jedinica lokalne i regionalne samouprave u kojemu su definirane barijere, ali i potencijali za investicije i projekte, dok je Piotr Wolski naglasio kako je primjer dobre prakse integrirana teritorijalna suradnja podržana iz različitih prioritetnih osi jednog ili više operativnog programa radi postizanja integriranog ulaganja u određeno područje. Teritorijalnim ugovorom osigurana je komplementarnost intervencija koje provode Vlada i lokalna samouprava tako da definira razvojne prioritete i područja strateške intervencije za koje će se dodijeliti EU i nacionalna sredstva  u novoj financijskoj perspektivi.

Na konferenciji je istaknuto kako ključ uspjeha kvalitetne iskorištenosti EU fondova od strane Poljske leži u prepoznavanju važnosti spuštanja zadaća programiranja s nacionalne na regionalnu razinu zbog čega su pokrivene sve potrebe s terena, a  Poljska dosad je povukla preko 80 milijardi eura iz EU fondova te je otvoreno oko 300.000 radnih mjesta.

Služba ureda župana