Županija u suradnji s PORA-om pripremila projektni prijedlog „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“

Koprivničko-križevačka županija u suradnji s PORA-om Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije pripremila je i prijavila projektni prijedlog „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“.

Prijedlog je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru prioritetnog područja P.6 Lokalni i regionalni programi za mlade. Projektom se želi osnažiti Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije i udruge za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih, potaknuti mlade na preuzimanje i provedbu uloge aktivnog građanina u društvu te na rješavanje pojedinih društvenih problema, kao i poboljšati uvjete za zadovoljavanje potreba mladih izradom Razvojnog programa za mlade.

Osnovne aktivnosti u projektu uključuju provedbu istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji, izradu i praćenje Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine u suradnji s PORA-om, direktan rad s mladima te volonterske aktivnosti.

Prijavitelj je Koprivničko-križevačka županija, partner Centar za mlade Križevci, a ukupna vrijednost projekta je 98.632,54 kn, dok je planirano trajanje 12 mjeseci.

Služba ureda župana