Županija započela s provođenjem info radionica za predstavnike udruga

Kao što je najavljeno, u sklopu otvorenog Natječaja za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu, Županija je započela s održavanjem radionica namijenjenih predstavnicima udruga kako bi im se olakšalo prijavljivanje programa i projekata.

U srijedu, 7. ožujka održane su radionice za udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom te udruge iz područja brige o djeci i mladima. Okupljene je pozdravio zamjenik župana Ratimir Ljubić koji im je zahvalio na interesu i odazivu te napomenuo kako je osnovnih cilj ovih jednodnevnih radionica „osnaživanje sektora civilnog društva za provođenje projekata i programa koji su od osobitog interesa za opće dobro“.

Ostale radionice održavat će se u prostorijama Županijske uprave, dvorana 28/I, prema sljedećem rasporedu:

  • Četvrtak, 8. ožujka 2018. u 11,00 sati za udruge iz područja brige o starijim osobama
  • Petak, 9. ožujka 2018. u 9,00 sati za udruge žena i udruge iz ostalih područja

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 650.000 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 85.000 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 40 dana, a završava 31. ožujka 2018. godine. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31. 12. 2018., a ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni OVDJE.