29.09.2023.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat sanacije štete od poplava na obali jezera Šoderica, Općina Legrad