22.11.2023.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat konverzije degradirane šume u k.o. Miholjanec i k.o. Zdelice, nositelj zahvata ATLAS d.o.o.

Read 827 times