23.11.2023.

Rješenje o prihvatljivosti na okoliš zahvata izgradnje Retencije Žlebić, Grad Koprivnica i Općina Sokolovac, nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb