Konstituiran Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Županijske uprave u ponedjeljak, 12. ožujka održana je konstituirajuća sjednica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, na kojemu je za predsjednika Savjeta jednoglasno izabran Željko Jurković, a za njegovu zamjenicu, također jednoglasno, Mirna Kovač.

Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske Skupštine Željko Pintar, a prisustvovali su joj župan Darko Koren te zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić. Župan je uvodno pozdravio  članove Savjeta naglasivši važnost komunikacije s mladima, gdje ključnu ulogu ima upravo ovo savjetodavno tijelo Županijske skupštine, te je uputio čestitke novom vodstvu.

Novoizabrani predsjednik Savjeta Željko Jurković članovima je zahvalio na povjerenju za vođenje ovog tijela sljedeće tri godine, kao i organizacijama koje su ih predložile, županijskim vijećnicima, predsjedniku Pintaru te županu i zamjenicima. Također je istaknuo tri ključne točke rada Savjeta u narednom razdoblju: prva se odnosi na sastanak sa županom i predsjednikom Pintar na kojemu će se raspravljati o ulozi Savjeta, druga je formiranje projektnog tima koji će pripremati projekte u sklopu izrade nove strategije za mlade, dok je treća točka edukacija novouključenih članova županijskog Savjeta, kao i članova gradskih i općinskih savjeta.

Predsjednik Jurković ujedno je zahvalio dosadašnjem predsjedniku Dariu Caru, naglasivši kako je rad Savjeta uvijek spominjan u kontekstu dobre prakse te kako će i nadalje nastaviti djelovati u tom smjeru.

Ostali članovi Savjeta su Marko Martinčević, Dorotea Picig, Dario Car, Iva Maletić, Sonja Celiščak, Sandro Matus, Ivan Car, Matija Peharić i Josipa Hunjak.

Služba ureda župana