PORA i LAG „Podravina“ potpisali Sporazum o suradnji

U ponedjeljak 18. prosinca PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja potpisala je Sporazum o suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Podravina“, čemu su prisustvovali i župan Darko Koren te zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Župan je iskazao zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma, kazavši kako je Županija poveznica u djelovanju svih potpornih institucija koje imaju funkciju davanja podrške gospodarstvu i poljoprivredi, a posebno u dijelu koji je i današnja tema – ruralnom razvoju.

Na području Koprivničko-križevačke županije djeluje pet lokalnih akcijskih grupa, s time da LAG „Podravina“ obuhvaća najviše jedinica lokalne samouprave, njih 16. Iako je i dosad postojala odlična suradnja PORA-e i LAG-a „Podravina“, kao i svih ostalih LAG-ova, ovo je formalizacija tog odnosa što će omogućiti napredak i još bolje rezultate za sve uključene korisnike, odnosno naše poduzetnike i poljoprivrednike. Želim svima mnogo uspjeha u daljnjom suradnji.“, naglasio je župan.

Sporazum o suradnji potpisala je ravnateljica PORA-e Melita Birčić te u ime LAG-a „Podravina“ predsjednik Siniša Pavlović, a ravnateljica Birčić tom je prilikom zahvalila Županiji na podršci u svim aktivnostima te kazala: „Kontinuirano surađujemo s našim LAG-ovima, održavamo koordinacije te stvaramo optimalne uvjete za korištenje svega što nam je na raspolaganju u EU fondovima. Danas smo ovdje s ulogom da ojačano preduvjete koje imamo, ali i da stvorimo bolje preduvjete za naše jedinice lokalne samouprave, OPG-ove i poduzetnike. Sklapanjem ovog Sporazuma o suradnji, ona će biti jača i bolja, a u cilju informiranja poduzetnika i OPG-ova uspostavit ćemo zajedničke info točke po cijeloj Županiji. Zajedno ćemo udružiti snage, a upravo takvom sinergijom, partnerstvom i suradnjom možemo napraviti pozitivan iskorak prema većoj iskorištenosti sredstava iz EU fondova.“

Ravnateljica Birčić još je dodala kako je priprema i provedba EU projekata jedna od njihovih najznačajnijih aktivnosti te kako tijekom ove godine provode 12 projekata vrijednosti preko 40 milijuna kuna, dok su sudjelovali u pripremi projekata za jedinice lokalne samouprave, Županiju i druge institucije na 31 projektu vrijednom 72 milijuna kuna.

Predsjednik LAG-a „Podravina“ Siniša Pavlović poručio je: „Potpisivanjem ovog Sporazuma unaprijedit ćemo djelovanje LAG-a „Podravina“ i PORA-e na dobrobit svih stanovnika Koprivničko-križevačke županije iz sva tri sektora – javnog, gospodarskog i civilnog. Suradnja s PORA-om i dosad je bila iznimno uspješna te vjerujemo kako ćemo još bolje djelovati na učinkovitijem korištenju sredstava Europske unije koja su nam na raspolaganju.“

Govoreći o počecima LAG-a „Podravina“, voditeljica Mihaela Lončar naglasila je važnu ulogu Županije i PORA-e te blisku dosadašnju suradnju, koja će se potpisivanjem Sporazuma još više produbiti. Županiji je zahvalila potpori, posebno se osvrnuvši na natječaje Saveza Alpe Jadran, gdje Županija sufinancira projekte s 50% sredstava, a preko kojih LAG promovira tradiciju i kulturu kao turistički proizvod.

Ove je godine potpisan ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi preko kojeg  smo dobili 7 milijuna i 800 tisuća kuna, od čega će se preko 6 milijuna podijeliti kroz natječaje i spustiti na razinu korisnika, koji su jedinice lokalne samouprave, poljoprivrednici, mladi i mali poljoprivrednici, a tu je uključena i mjera za poljoprivrednu mehanizaciju. Nakon potpisivanja Sporazuma s Agencijom, očekujemo kako će prvi natječaji ići van već u veljači sljedeće godine.“, kazala je voditeljica Lončar, dodavši kako će se info točke, koje predviđa sklapanje Sporazuma s PORA-om, nalaziti u Đurđevcu te će se preko njih moći direktno razgovarati s korisnicima, a u sklopu suradnje očekuju i partnerstvo na projektima.

Služba ureda župana