Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 06.12.2017.

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Postupak izmjene Rješenja o okolišnoj dozvoli vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će s datumom od 8. prosinca 2018., kako je navedeno u Odluci s informacijom iz privitka, biti dostupan Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica na slijedećoj pozveznici:

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o. možete pročitati u privitku

Javne rasprave - okoliš i priroda / 10.10.2017.

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 05.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat izgradnje pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5t/dan, na k.č.br. 986, k.o. Kloštar Podravski

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 04.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Hintov“, na k.č.br. 1071/23, k.o. Gola u Općini Gola

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.09.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „Trema-Gmanje“ u Općini Sveti Ivan Žabno, k.o. Trema, nositelja zahvata OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 18.09.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG CENTRA „PESKI“ u Đurđevcu, k.č.br. 4688/154, k.o. Đurđevac II, nositelja zahvata Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička 80, Đurđevac podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje reciklažnog centra „Peski“.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 25.08.2017.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš – povećanje kapaciteta farme na ukupni kapacitet od 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci, nositelja zahvata OPG Adriano Đuranec, Donji Dubovec

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 5. rujna do 5. listopada 2017. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.06.2017.

Informacija o javnoj raspravi zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Vidak“, Općina Đelekovec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata BETON LUČKO d.o.o.

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.