Služba ureda župana


Melita Ivančić

Pročelnica

Antuna Nemčića 5/1, I. kat, soba 25

Koprivnica 48000

+385 48 658 120

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba ureda župana

Služba ureda župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za potrebe župana, zamjenika župana i Županijske skupštine, poslove međuregionalnog, prekograničnog i međunarodnog povezivanja i suradnje, poslove zaštite i spašavanja, surađuje s državnim tijelima, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave na području Županije te obavlja opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije.

Služba ureda župana obavlja sljedeće poslove:

 • pripremanja programa rada župana i zamjenika župana te praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
 • informiranja o radu župana i zamjenika župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
 • organiziranja i vođenje protokola,
 • odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unapređenja odnosa s javnošću općenito,
 • suradnje s predstavnicima medija, medijskim kućama i redakcijama te promidžbu, uređivanje, organiziranje i objavljivanje “Županijskog lista – glasnika Koprivničko-križevačke županije“,
 • osiguravanja prava na pristup informacijama i informiranja javnosti,
 • usklađivanja i unapređenje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka,
 • obavljanja i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad župana i zamjenika župana,
 • pripremanja sastanaka s ministrima, saborskim zastupnicima, predsjednikom Vlade RH i predsjednikom RH te ostalim visokim dužnosnicima,
 • pripremanja sastanaka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave RH te lokalne i regionalne samouprave drugih država,
 • izrade programa razvoja međunarodne suradnje u područjima civilne zaštite i vatrogastva kao i u ostalim područjima zaštite i spašavanja,
 • pripremanja akata iz područja civilne zaštite i vatrogastva koje donosi župan i Županijska skupština, suradnju s tijelima osnovanim u navedenim područjima na županijskoj razini te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za njih kao i postupanje po odlukama i drugim provedbenim aktima nadležnih tijela iz tih područja,
 • iz područja zaštite na radu, civilne zaštite i vatrogastva te suradnje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim sličnim tijelima,
 • iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, pripremanja sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanja razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova kojima je osnivač Županija, odnosno trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice,
 • vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama te provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
 • razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja kvalitete pružanja javnih usluga Županije,
 • planiranja, projektiranje, izgradnja, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i web portala Županije,
 • vezane za razvoj i unaprjeđenje informatizacije i informatičke podrške te predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije kao i integraciju s informacijskim sustavima jedinica lokalne samouprave,
 • planiranja i nabavljanja te upravljanja i održavanja informatičko-komunikacijskih resursa,
 • obavljanja nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, backup podataka,
 • planiranja i provođenja edukacije korištenja informatičke opreme, programa i alata u radu,
 • pripremanja i osiguranja tehničkih uvjeta za održavanje sjednica Županijske skupštine, županijskih manifestacija i ostalih događaja od županijskog značaja,
 • razvoja sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
 • predlaganja i provođenja mjera i standarda informacijske sigurnosti,
 • izrade i objave „Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije“,
 • nadzora i unapređenja procesa i aktivnosti potrebnih za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinacije poslovima certifikacije i suradnje s evaluacijskim subjektima,
 • opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (organiziranje i nadziranje održavanja i čišćenja službenih prostorija Županije, zaštitarska i čuvarska služba, pružanje usluga reprezentacije i slično),
 • provjere tehničke ispravnosti službenih vozila, prijevoza župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine te poslove dostave kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
 • druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.