Anketa o percepciji korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji


Pogrešan unos
Invalid Input
Pogrešan unos
Pogrešan unos

5. Koga smatrate najkorumpiranijim u Koprivničko-križevačkoj županiji? (za svakoga odgovoriti koliko je korumpiran na skali od 0 do 5, 0 – nema korupcije, 5 – visoki stupanj korupcije)

Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Pogrešan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod

Pogrešan unos