26.04.2023. Javni poziv za Aktivnost A 100199 Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje "START UP"
Javni poziv za Aktivnost A 100199 Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje OBRAZAC A 100199 -Izvješće o namjenskom utrošku potpore male…
10.03.2023. Javni poziv za tekući projekt T 100093 - Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407
Tekst Javnog poziva Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u…
10.03.2023. Javni poziv za Tekući projekt 100004 - Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora
Tekst Javnog poziva Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u…
10.03.2023. Javni poziv za Aktivnost A 100021 - Županijski gospodarski i obrtnički sajmovi
Tekst Javnog poziva Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u…
23.02.2023. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini
Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini Prijave na OVAJ Natječaj…
23.02.2023. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2023. godini
Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2023. godini Prijave na OVAJ Natječaj…
23.02.2023. Javni poziv za Aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju
Javni poziv za Aktivnost A 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju Prijave na OVAJ Natječaj primaju se isključivo…
03.06.2022. Javni poziv za aktivnost A-100199 Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“
Tekst Javnog poziva START UP [PDF] Tekst Javnog poziva START UP [DOCX] Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti Izvješće…
Stranica 1 od 2