Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti


Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 17/19.) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca, a povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na  zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom,  sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Povjerljiva osoba dužna je:

  • zaprimiti prijavu nepravilnosti,
  • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
  • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
  • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
  • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
  • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka,
  • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
  • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijavu nepravilnosti možete podnijeti na propisanom obrascu povjerljivoj osobi ili njezinoj zamjenici.


Tatjana Puklek

Viša savjetnica-specijalistica za poreze i pravne poslove

Antuna Nemčića 5 II kat, soba 50

48000 Koprivnica

+385 48 658 248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Jelena Drakulić

Viša savjetnica za pravne poslove i upravljanje imovinom

Antuna Nemčića 5 II kat, soba 53

48000 Koprivnica

+385 48 658 187

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji


DOKUMENTI:

document Odluka o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

document Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti

document Rješenje o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika 2022.