Prijave završene
20.05.2022. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
Tekst poziva na javnu raspravu o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju…