01.07.2024. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2024. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran
Tekst javnog poziva Odluka o raspisivanju javnog poziva Upute za prijavitelje B5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja D1 Obrazac izjave…
07.02.2024. Javni poziv za Tekući projekt T100050 sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave
Izmjena Javnog poziva Izmjena Odluke Tekst javnog poziva Odluka o raspisivanju natječaja Upute za prijavitelje 2024. Izjava o nepostojanju dvostrukog…
21.08.2023. Otvoren je drugi Javni poziv Saveza Alpe Jadran za sufinanciranje međunarodnih projekata
Savez Alpe Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata koji je otvoren do 2. listopada 2023. godine. …
19.06.2023. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran
Zaključak o rasporedu sredstava (2.8.2023.) Javni poziv   Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna KKŽ za 2023. godinu Upute…
06.02.2023. Javni poziv za Tekući projekt T100050 sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave
Javni poziv za tekući projekt T100050 sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave Odluka o načinu…
12.09.2022. Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran
Application form Projects funded by the Alps-Adriatic-Alliance Implementation guidelines for AAA project applications
04.07.2022. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2022. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2022. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran Natječajna dokumentacija Prijavni obrasci…
15.04.2022. Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran za 2022. godinu
Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran za 2022 Prijavni obrazac Smjernice za provedbu
01.03.2022. Javni poziv za tekući projekt T 100050 – Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave
Tekst Javnog poziva 1. Izmjena Javnog poziva 2. Izmjena Javnog poziva Popis priloga Obrazac T100050 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja…