17.05.2022. Informacija o zahtjevu za OPUO - Uređenje potoka Gliboki u naselju Rasinja, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin
  Informacija_OPUO uređenje Gliboki svi22 Y1-S37.00.01-G01.0_P001_ZAGLAVLJE Y1-S37.00.01-G01.0_P002_ELABORAT Y1-S37.00.01-G01.0_P003_1_Situacija Y1-S37.00.01-G01.0_P003_2_Situacija Y1-S37.00.01-G01.0_P003_3_Situacija