SPUO

Javni pozivi i natječaji / 16.12.2016.

Obavijest o javnoj raspravi – Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.- 2020. godine s Nacrtom prijedloga ŽRS

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 12, 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14) u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš razvojne strategije objavljuje obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Strateškoj studiji utjecaja Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

SPUO / 14.12.2016.

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije na okoliš s Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije na javnu raspravu

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 78/15), članka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08),

SPUO / 27.09.2016.

Konzultacije o utvrđivanju konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno upravno tijelo sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš organizira konzultacije koje će se održati 28. rujna 2016. godine u 11,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, soba 28/I., Nemčićeva 5, Koprivnica.

Javni pozivi i natječaji / 06.09.2016.

Informacija o određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti […]