Održana 24. sjednica Skupštine društva Piškornica

Društvo Piškornica d.o.o. održalo je 24. sjednicu Skupštine na kojoj su prezentirana izvješća o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini, a koja su jednoglasno prihvaćena.

Izvješće o radu ukratko je prezentirao direktor Piškornice Mladen Jozinović, a posebno se osvrnuo na Sporazum o preuzimanju otpada kojeg je potpisalo 108 jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije. Pored toga, osvrnuo se i na riješene imovinsko-pravne odnose te zaključio kako su u prošloj godini stvoreni uvjeti za miran rad Piškornice.

Predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac, ujedno i županijski pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu podnio je izvješće o financijskom poslovanju društva za 2015. godinu te utvrdio kako je poslovanje Piškornice bilo u skladu sa zakonom.

IMG_6650mPosebna točka dnevnog reda bila je informacija o obvezi sklapanja Sporazuma o načinu obavljanja unutarnje revizije u Piškornici d.o.o., oko čega je govorio župan Darko Koren. Naime, prema novom pravilniku o unutarnjoj reviziji, obveza je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vrše reviziju pripadajućih trgovačkih društava u vlasništvu ako društvo ima manje od 50 zaposlenih. Stoga su članovi Društva zaključili da će nositelj unutarnje revizije Piškornice biti Koprivničko-križevačka županija, a u radu revizije sudjelovat će i ostale Županije.

Pored toga, na Skupštini su donesene i odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2015. godinu kao i Nadzornom odboru, a članovima Skupštine prezentirane su informacije o provedenoj reviziji rada Nadzornog odbora, aktivnostima povezanih društava odnosno Piškornici sanacije j.d.o.o. i Piškornici – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. te informacije o sklapanju Ugovora o prijenosu i prodaji poslovnih udjela tvrtke Prizma VV d.o.o.

Na sjednici je zaključeno kako će se po pitanju Piškornice dogovoriti sastanak kod ministra zaštite okoliša i prirode, a današnjoj sjednici odazvali su se i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, varaždinski župan Predrag Štromar te zamjenik župana Međimurske županije Zoran Vidović.

Služba ureda župana