PORA održala radni sastanak na temu natječaja „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Nakon nedavno održanog sastanka u Županijskoj upravi, u ponedjeljak, 16. travnja u prostorima PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja održan je novi radni sastanak na temu prezentacije natječaja „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, ravnateljica PORA-e Melita Birčić, voditeljica Odjela za razvojne projekte u PORA-i Senada Ranilović te predstavnici Grada Koprivnice, Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica i Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje.

Na sastanku je prezentiran navedeni natječaj, uvjeti prijave i prihvatljive aktivnosti te se razgovaralo o mogućnostima pripreme zajedničkog projektnog prijedloga. Ciljana skupina su djeca pripadnici romske nacionalne manjine, polaznici predškolskog odgoja u dječjim vrtićima te učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole. Prihvatljive aktivnosti i troškovi vezani su uz organiziranje produženog boravka za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, prijevoz djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do škole odnosno vrtića te ostale aktivnosti koje djeci i učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine pružaju dodatnu potporu u učenju hrvatskog jezika te poboljšavanju komunikacijskih i socijalnih vještina.

Rok za prijavu na natječaj je 14. svibnja 2018. godine.

Služba ureda župana