Javni pozivi i natječaji

Travanj 20

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – IZGRADNJA DIJELOVA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA “ĐURĐEVAC” U SVRHU OPTIMALIZACIJE TLAKOVA U SUSTAVU – izgradnja zamjenskih cjevovoda dijela vodoopskrbne mreže grada Đurđevca i izgradnja spojnog cjevovoda vodosprema Čepelovac – vodosprema Budrovac, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.05.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

Travanj 20

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – odvodnja otpadnih voda naselja Drnje, Botovo i Torčec, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, soba 46.

Travanj 13

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

Travanj 09

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarsko proizvodne djelatnosti – konstrukcija šatora iznad dijela horizontalnog silosa ( za potrebe skladištenja i pripreme sirovina za postojeću bioplinsku elektranu)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16. 04. 2018. god. od 8,0 – 10,0 sati u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18/I, u Križevcima.

Ožujak 27

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -izgradnja TS (RTS) 10(20)/0,4 kV “REPAŠ 5 – RASKLOPIŠTE” s priključnim kabelskim 10(20) kV vodovima i podzemnim niskonaponskim izlazima, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.04.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

Ožujak 16

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – SABIRNA CESTA OD ULICE ĐURE BASARIČEKA DO ULICE TINA UJEVIĆA (PC-4) S PRATEĆOM INFRASTRUTUROM – vodovod, mješovita odvovdnja i javna rasvjeta, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 5.