Javni pozivi i natječaji

Ožujak 20

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]

Ožujak 20

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje štete od divljači na području Koprivničko-križevačke županije za 2020./2021. lovnu godinu

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18. i 32/19) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst) Župan je donio Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje štete od divljači na području Koprivničko-križevačke županije za 2020./2021. lovnu godinu

Ožujak 18

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove rekonstrukcije centralnog grijanja Srednje škole Koprivnica

Dana 17. ožujka 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove rekonstrukcije centralnog grijanja Srednje škole Koprivnica. Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3755476 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu