Javni pozivi i natječaji

Veljača 16

Obavijest o održavanju radionica – tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.1., tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Veljača 16

Obavijest o održavanju radionica – tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Veljača 15

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Veljača 15

Objava JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 26. veljače do 27. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica

Veljača 14

Javni poziva za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja priključnih kabelskih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” i “Drnje 7-Mlin”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja priključnih kabelskih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” i “Drnje 7-Mlin”, 2. skupine, na katastarskim česticama br. 1643/9, 762/1, 764/32, 2327/101 i 1659 k.o. Drnje, Drnje, Crkvena ulica.

Veljača 14

Javnog poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 161/1, 638 i 226/3 sve k.o. Botovo, Botovo, Ulica prvomajska.

Veljača 14

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1”, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Drnje 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1”, 2. skupine, na katastarskim česticama br. 1643/9, 762/1, 2169/4, 2159, 1341/2, 2327/92, 1341/1, 2327/168, 2327/14, 895/2, 895/1, 2327/15, 848 k.o. Drnje, Drnje, Crkvena ulica, Ulica S. Pašice i Ločka Ulica, i katastarskim česticama.br. 648 i 161/1 k.o. Botovo, Botovo, Ulica kralja Zvonimira.

Veljača 13

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacije Grada Đurđevca, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350