Javni pozivi i natječaji

Travanj 20

Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 13/20.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 12. siječnja 2021. godine, donio je Izmjenu […]

Travanj 16

Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]

Travanj 15

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postojeće postrojenje Objekti prerade plina Molve operatera INA d.d., Zagreb

Poveznica na stranice MINGOR – voditelja postupka: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806

Travanj 09

Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Drnje

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.-pročišćeni tekst, 19/17., 21/18. i 1/19.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 22. listopada 2020. godine, […]

Travanj 07

Izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – obavijest o provođenju javne rasprave

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sportskog pristaništa […]