Javni pozivi i natječaji

Siječanj 18

Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2021. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom […]

Siječanj 18

Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika u 2021. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika u 2021. godini I. Koprivničko-križevačka županija poziva udruge […]

Siječanj 18

Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2021. […]

Siječanj 18

Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2021. godinu I. Koprivničko-križevačka županija poziva udruge […]

Siječanj 15

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš rekonstrukcije i povećanja kapaciteta građevina za intenzivni uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Đurđevac, Grad Đurđevac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]

Siječanj 08

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri […]