Javni pozivi i natječaji

Lipanj 02

Obavijest o privremenom zatvaranju – Javni poziv za T 100093 – potpora male vrijednosti po direktivi 1407

Po objavi Javnog poziva za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407, KLASA: 302-01/20-01/12, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), do 01. lipnja 2020. godine zaprimljeno je 20 zahtjeva za subvencioniranje 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.

Svibanj 27

Poziv na konzultacije – određivanje sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja sudjeluju u dostavi sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije radi utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš.

Svibanj 27

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) i članaka 3. i 12. Uredbe o informiranju […]

Svibanj 27

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje sportskog pristaništa čamaca na rijeci Dravi na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 5, vezano za članak 29. stavak 2.. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Lučka Uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera […]

Svibanj 27

Rješenje Prethodne ocjene za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Bregi

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]