Javni pozivi i natječaji

Lipanj 15

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge stručnog nadzora građenja kod izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Usluge stručnog nadzora građenja kod izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof, Franje Viktora Šignjara“ Virje. Vrijednost ugovorenih radova biti će 5.176.280,02 kuna bez PDV-a odnosno 6.470.350,03 kuna s PDV-om.

Lipanj 06

Izmjene i dopune Javnog poziva za tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Korisnici sa područja jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) prema indeksu razvijenosti JLS (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 132/17), koje samostalno nemaju rezervirana sredstva za istu namjenu u proračunu za 2018. godinu, osim za namjene u točki 2. pod b, c i d, prihvatljivi su podnositelji zahtjeva.

Lipanj 06

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 04. srpnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Lipanj 01

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade prometnog elaborata za biciklističke rute Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGE IZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA BICIKLISTIČKE RUTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE PODACI O NARUČITELJU: NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica OIB: 06872053793 TELEFON: 048/658-111 TELEFAKS: […]

Lipanj 01

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II U PROJEKTIMA ENERGETSKIH OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA „FRAN KONCELAK“ DRNJE I „PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA“ VIRJE PODACI […]