Javni pozivi i natječaji

Lipanj 21

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.

Lipanj 16

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje početak Javnog uvida u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada PIŠKORNICA, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Lipanj 14

Informacija o javnoj raspravi zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Vidak“, Općina Đelekovec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata BETON LUČKO d.o.o.

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Lipanj 09

Objavljen prvi javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada EU sredstvima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 80 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta neopasnog otpada. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja 2018. Sufinancira se 85% ukupnih troškova, odnosno minimalno 1.875.000 kuna a maksimalno 30.000.000 […]