Javni pozivi i natječaji

Srpanj 20

Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đelekovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Općine Đelekovec u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi R J […]

Lipanj 25

Informacija uz objavljeni javni natječaj za višeg stručnog suradnika za europske fondove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu od 16. lipnja 2021. godine

Za objavljeni javni natječaj za višeg stručnog suradnika za europske fondove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu od 16. lipnja 2021. godine, stavljaju se nove Upute s dopunjenim pravnim izvorima za pripremu polaganja pisanog testa iz posebnog dijela testiranja. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove u […]