Javni pozivi i natječaji

Ožujak 24

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ožujak 24

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T–100015 u podskupini 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna.

Ožujak 24

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko – križevačke županije da u skladu s Aktivnosti: A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje Aktivnosti A 100158 na kontu 329 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 35.000,00 kuna.

Ožujak 24

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije, ostvaruju korisnici u 2017. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Ožujak 24

Javni poziv za aktivnost A 100106 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OBRTNICIMA –STJECANJE ZNANJA I VJEŠTINA na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe/obrtnici (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), da u skladu s aktivnošću A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, kojom se potiču programi cjeloživotnog učenja sa polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnom osposobljavanju, dostave svoje zahtjeva.

Ožujak 24

Javni poziv za kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje su vlasnici odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-16-10 od 14. prosinca 2016. godine i KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-17-18 od 9. ožujka 2017., za koji je rezervirano 300.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Ožujak 24

Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-16-10 od 14. prosinca 2016. godine i KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-17-18 od 9. ožujka 2017., za koji je rezervirano 1.670.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Ožujak 24

Javni poziv za kapitalni projekt K-100013 za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2017. godini

Sufinancirati će se 30% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije i popratne dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda putem Operativnih programa ili drugih izvora financiranja za male kapitalne investicije prema Programu ruralnog razvoj