Javni pozivi i natječaji

Veljača 11

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za promjenu namjene i uporabu građevine -promjena namjene samostalne uporabne cijeline pod oznakom URED 6 na I katu kao poslovni prostor u stambeni prostor – stan br. 5a, u stambeno-poslovnoj građevini, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Veljača 04

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije

Do 04. veljače 2019. godine zaprimljeno je 52 zahtjeva korisnika za 118 ugovora za kupnju poljoprivrednog zemljišta u nominalnoj vrijednosti od 1.124.440,57 kuna. Sukladno članku IV. Javnog poziva isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti utvrdit će se da li su rezervirana sredstva Proračuna u cijelosti utrošena.

Veljača 01

Javni poziv za Tekući projekt T-100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. dana  01.  veljače 2019. objavljen je Javni poziv za T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta sufinanciranjem komasacije. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, opći prihodi […]