Javni pozivi i natječaji

Ožujak 24

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ožujak 24

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T–100015 u podskupini 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna.

Ožujak 24

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko – križevačke županije da u skladu s Aktivnosti: A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje Aktivnosti A 100158 na kontu 329 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 35.000,00 kuna.

Ožujak 24

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada na području Koprivničko–križevačke županije, ostvaruju korisnici u 2017. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Ožujak 24

Javni poziv za aktivnost A 100106 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OBRTNICIMA –STJECANJE ZNANJA I VJEŠTINA na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe/obrtnici (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), da u skladu s aktivnošću A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, kojom se potiču programi cjeloživotnog učenja sa polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnom osposobljavanju, dostave svoje zahtjeva.

Ožujak 24

Javni poziv za kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje su vlasnici odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-16-10 od 14. prosinca 2016. godine i KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-17-18 od 9. ožujka 2017., za koji je rezervirano 300.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Ožujak 24

Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-16-10 od 14. prosinca 2016. godine i KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-17-18 od 9. ožujka 2017., za koji je rezervirano 1.670.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.