Javni pozivi i natječaji

Rujan 16

Rješenje Prethodne ocjene izgradnje spremišta za alat u k.o. Novačka na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Vjekoslav Robotić, Mosna 12C, Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi […]

Kolovoz 02

Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 17/13.) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije I. Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog […]