Javni pozivi i natječaji

Listopad 22

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – FRIŠ d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Poslovna zona Cubinec, Grad Križevci

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i zmjena i dopuna dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva FRIŠ d.o.o.

Listopad 03

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu namijenjenih sufinanciranju programa/projekata udruga od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa/projekata od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna, a koja su u Proračunu za 2019. godinu raspoređena u: razdjel 002, glava 201, program 1045 na aktivnost A 100004 i A 100138.