Javni pozivi i natječaji

Kolovoz 03

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije…

Srpanj 31

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak Izgradnje školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar Orehovec

Dana 31. srpnja 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak Izgradnje školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar OrehovecKalinovac-II. faza, dovršetak radova. Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4134477 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Srpanj 27

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u Općini Podravske Sesvete

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ivan Bratanović, Braće Radića 15, 48363 Podravske Sesvete u postupku ocjene prihvatljivosti […]