Javni pozivi i natječaji

Travanj 15

INFORMACIJA o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje farme kokoši nesilica Samita

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje INFORMACIJU
o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje farme kokoši nesilica Samita

Travanj 15

INFORMACIJA o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole novog postrojenja: Termoelektrana na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje INFORMACIJU o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole novog postrojenja: Termoelektrana na drvnu biomasu, Koprivnički Ivanec

Travanj 15

Javni poziv za aktivnost: A – 100089 Poticanja razvoja poljoprivrede, intelektualne usluge (izrada dizajna i tiska markice, sufinanciranje VIP projekata, projekt matičnog nasada plemenki sorte Klešćec, projekt NORFor, Internacionalizacija agrara i druge intelektualne usluge) u 2014. godini

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje: Javni poziv za aktivnost: A – 100089 Poticanja razvoja poljoprivrede, intelektualne usluge (izrada dizajna i tiska markice, sufinanciranje VIP projekata, projekt matičnog nasada plemenki sorte Klešćec, projekt NORFor, Internacionalizacija agrara i druge intelektualne usluge) u 2014. godini