Javni pozivi i natječaji

Veljača 04

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području KKŽ u 2014.

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u
I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

Veljača 04

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za magistralne vodoopskrbne sustave i objekte na magistralnom vodoopskrbnom sustavu za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području KKŽ u 2014.

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za magistralne vodoopskrbne sustave i objekte na magistralnom vodoopskrbnom sustavu za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

Siječanj 03

Obavijest o održavanju javne rasprave u sklopu PUO postupka za zahvat eksploatacije građevnog šljunka i pijeska na budućem EP „Žljebic“

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite […]