05.10.2022.

Postupak jednostavne nabave - Nabave naftnih derivata za potrebe Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu