Gradovi i općine

Karta zupanije

GRAD KOPRIVNICA

Zrinski trg 1
48000 Koprivnica
tel. 048/279-555
fax. 048/279-543
Gradonačelnik:
Mišel Jakšić (SDP)
Zamjenice gradonačelnika: Melita Samoborec, Ksenija Ostriž
Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivan Pal (HSS)
grad.koprivnica@koprivnica.hr
http://www.koprivnica.hr/

GRAD KRIŽEVCI

Ulica I. Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci
tel. 048/681-411
fax. 048/681-207
Gradonačelnik: Mario Rajn (kandidat grupe birača)
Zamjenici gradonačelnika: Danijel Šaško, Mario Martinčević
Predsjednik Gradskog vijeća: Marko Katanović (SDP)
ured-gradonacelnika@krizevci.hr
http://www.krizevci.hr/

GRAD ĐURĐEVAC

Ulica Stjepana Radića 1
48350 Đurđevac
tel. 048/811-052
fax 048/811-009
Gradonačelnik: Hrvoje Janči (kandidat grupe birača)
Zamjenica gradonačelnika: Kristina Benko Markovica
Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Laković (Željko Lacković – Nezavisne liste)
grad@djurdjevac.hr
http://www.djurdjevac.hr

OPĆINA DRNJE

Trg kralja Tomislava 27
48 322 Drnje
tel. 048/831-405
fax. 048/ 831-405
Općinski načelnik: Petar Dombaj (kandidat grupe birača)
Zamjenica općinskog načelnika: Barbara Kovač Šomoci
Predsjednik općinskog vijeća: Goran Kolarek (kandidat grupe birača)
opcina-drnje@kc.t-com.hr
http://www.drnje.hr/

OPĆINA ĐELEKOVEC

Ulica M. P. Miškine 1
48 316 Đelekovec
tel. 048/834-020
fax. 048/834-020
Općinska načelnica: Štefica Sirutka (HDZ)
Zamjenica općinske načelnice: Marina Mihalec
Predsjednik općinskog vijeća: Jerko Kvakan (HDZ)
opcina.djelekovec@kc.t-com.hr
http://www.delekovec.hr/

OPĆINA FERDINANDOVAC

Trg Slobode 28
48 356 Ferdinandovac
tel. 048/ 817-011
fax. 048/ 817-200
Općinski načelnik: Vjekoslav Maletić (MREŽA)
Zamjenik općinskog načelnika: Branko Patačko
Predsjednik općinskog vijeća: Milan Kolar (HDZ)
opcina-ferdinandovac@kc.t-com.hr
http://www.ferdinandovac.hr

OPĆINA GOLA

Ulica M. P. Miškine 1
48 331 Gola
tel. 048/833-065
fax. 048/833-065
Općinski načelnik: Stjepan Milinković (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Marko Horvat
Predsjednik općinskog vijeća: Marijan Vedriš (HDZ)
opcina-gola@kc.t-com.hr
https://gola.hr/

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Trg Sidonije Rubido Erdody 3
48268 Gornja Rijeka
tel. 048/855-021
fax. 048/855-021
Općinski načelnik: Darko Fištrović (SDP)
Zamjenik općinskog načelnika: Stjepan Borjan
Predsjednica općinskog vijeća: Vesna Nemčić (SDP)
opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr
http://www.gornja-rijeka.hr

OPĆINA HLEBINE

Trg Ivana Generalića 1
48323 Hlebine
tel. 048/ 836-139
fax. 048/ 836-139
Općinska načelnica: Božica Trnski (HDZ)
Zamjenik općinske načelnice: Andjelko Belec
Predsjednik općinskog vijeća: Zvonko Trtanj (HDZ)
opcinahlebine@gmail.com
www.hlebine.hr

OPĆINA KALINOVAC

Dravska ulica 4
48361 Kalinovac
tel. 048/883-006
fax. 048/280-935
Općinski načelnik: Danijel Zvonar (kandidat grupe birača)
Zamjenik općinskog načelnika: Danijel Moslavac
Predsjednik općinskog vijeća: Mladen Orešić (kandidat grupe birača)
opcina.kalinovac@kc.t-com.hr
http://www.kalinovac.hr

OPĆINA KALNIK

Trg Stjepana Radića 5
48269 Kalnik
tel. 048/857-250
fax.048/270- 760
Općinski načelnik: Mladen Kešer (SDP)
Zamjenik općinskog načelnika: Mario Filipašić
Predsjednik općinskog vijeća: Igor Tomić
opcina-kalnik@kc.t-com.hr
pisarnica@kalnik.hr
http://www.kalnik.hr

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

Trg kralja Tomislava 2
48362 Kloštar Podravski
tel. 048/816-066
fax. 048/816-716
Općinski načelnik: Siniša Pavlović (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Ivan Čupen
Predsjednik općinskog vijeća: Antun Karas (HDZ)
opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr
http://www.klostarpodravski.hr

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Trg kralja Tomislava 2A
48 324 Koprivnički Bregi
tel. 048/830-420
fax. 048/830-420
Općinski načelnik: Mario Hudić (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Stjepan Sršek
Predsjednik općinskog vijeća: Darko Sobota (HSS)
opcinako@inet.hr, opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr
http://www.koprivnicki-bregi.hr

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Ulica Matije Gupca 12
48314 Koprivnički Ivanec
tel. 048/638-100
fax. 048638-100
Općinski načelnik: Mario Švegović (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Ivana Čoklica
Predsjednik općinskog vijeća: Mihael Sremec (HDZ)
opcina.kop.ivanec@kc.t-com.hr
http://www.koprivnicki-ivanec.hr

OPĆINA LEGRAD

Trg sv. Trojstva 52a
48317 Legrad
tel. 048/835-051,
fax/835-455
Općinski načelnik: Ivan Sabolić (SDP)
Zamjenica općinskog načelnika: Kristina Turk
Predsjednica općinskog vijeća: Snježana Kuzmić (SDP)
info@opcinalegrad.hr
opcina-legrad@kc.t-com.hr
http://www.opcinalegrad.hr

OPĆINA MOLVE

Trg kralja Tomislava 22
48327 Molve
tel 048/892-024
fax 048/892-024,
Općinski načelnik: Zdravko Ivančan (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Martin Tuba
Predsjednik općinskog vijeća: Zdravko Tuba (HSS)
opcina-molve@kc.t-com.hr
http://www.molve.hr

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

Trg dr. Franje Tuđmana 4
48325 Novigrad Podravski
tel/048/832-133
fax/048/832-130
Općinski načelnik: Zdravko Brljek (SDP)
Zamjenik općinskog načelnika: Lidija Peroš
Predsjednik općinskog vijeća: Mladen Levak (HDZ)
opcina-novigrad-podravski@kc.t-com.hr
http://www.novigrad-podravski.hr

OPĆINA NOVO VIRJE

Trg Vladimira Jagarinca 5
48355 Novo Virje
tel. 048/ 810-089
fax. 048/810-089
Općinski načelnik: Branko Mesarov (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Željko Barberic
Predsjednik općinskog vijeća: Katarina Kozarić-Šabarić (HDZ)
opcina-novo-virje@kc.t-com.hr
http://www.novo-virje.hr

OPĆINA PETERANEC

Ulica Matije Gupca 13
48 316 Đelekovec
tel. 048/636-289,
fax. 048/ 636-436
Općinski načelnik: Krešimir Matijašić (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Darko Palaš
Predsjednik općinskog vijeća: Mario Gaži (HDZ)
opcina-peteranec@kc.t-com.hr
http://www.peteranec.hr

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

Ulica Ivana Mažuranića 1
48363 Podravske Sesvete
tel. 048/819-007
fax. 048/819- 606
Općinski načelnik: Krunoslav Bratanović (HNS)
Zamjenik općinskog načelnika: Mladen Sitek
Predsjednik općinskog vijeća: Vlado Halusek (kandidat grupe birača)
podravske.sesvete@inet.hr
http://www.podravske-sesvete.hr/

OPĆINA RASINJA

Trg sv. Florijana 2
48312 Rasinja
tel 048/837-025
fax.048/837-360
Općinski načelnik: Danimir Kolman (HNS)
Zamjenik općinskog načelnika: Marijan Hadelan
Predsjednik općinskog vijeća: Zvonimir Fajfarić (HDZ)
juo@rasinja.hr
http://www.rasinja.hr/

OPĆINA SOKOLOVAC

Trg Tomislava Bardeka 8
48306 Sokolovac
tel. 048/838-061
fax. 048/838-315
Općinski načelnik: Vlado Bakšaj (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Tihomir Jandroković
Predsjednik općinskog vijeća: Darko Pehnec (HDZ)
opcina-sokolovac@kc.t-com.hr
http://www.sokolovac.hr/

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

Trg Karla Lukaša 11
48214 Sveti Ivan Žabno
tel.048/211-032
fax: 048/211-031,
Općinski načelnik: Nenad Bošnjak (kandidat grupe birača)
Zamjenik općinskog načelnika: Manuel Marković
Predsjednik općinskog vijeća: Krešimir Habijanec (HDZ)
info@osiz.hr
http://www.osiz.hr/

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

Sveti Petar Orehovec 12
48267 Sveti Petar Orehovec
tel.048/856-141
fax. 048/856-144
Općinski načelnik: Franjo Poljak (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Dragutin Hendelja
Predsjednik općinskog vijeća: Dragutin Matus (MREŽA)
opcina-orehovec@kc.t-com.hr

OPĆINA VIRJE

Ulica Đure Sudete 10
48 326 Virje
tel. 048/897-053
fax. 048/897-983
Općinski načelnik: Mirko Perok (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Davor Čižmešinkin
Predsjednik općinskog vijeća: Mladen Mesarov (HDZ)
opcina@virje.hr
http://www.virje.hr/