Gradovi i općine

Karta zupanije

GRAD KOPRIVNICA

Zrinski trg 1
48000 Koprivnica
tel. 048/279-555
fax. 048/279-543
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika: Mišel Jakšić (SDP),
Zamjenica gradonačelnika:
Melita Samoborec (HNS-liberalni demokrati)
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Gošek (SDP)
grad.koprivnica@koprivnica.hr
http://www.koprivnica.hr/

GRAD KRIŽEVCI

Ulica I. Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci
tel. 048/681-411
fax. 048/681-207
Gradonačelnik: Branko Hrg (HSS)
Zamjenici gradonačelnika: Tomislav Katanović (HSS),
Ivan Vuk (HSS)
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dragutin Guzalić (HSS)
ured-gradonacelnika@krizevci.hr
http://www.krizevci.hr/

GRAD ĐURĐEVAC

Ulica Stjepana Radića 1
48350 Đurđevac
tel. 048/811-052
fax 048/811-009
Gradonačelnik: Željko Lacković (kandidat grupe birača)
Zamjenica Gradonačelnika: Kristina Benko Markovica (kandidat grupe birača)
Predsjednik Gradskog vijeća: Marijan Ružman (kandidat grupe birača)
Potpredsjednik Gradskog vijeća: Vlado Leščan (kandidat grupe birača)
grad@djurdjevac.hr
http://www.djurdjevac.hr

OPĆINA DRNJE

Trg kralja Tomislava 27
48 322 Drnje
tel. 048/831-405
fax. 048/ 831-405
Zamjenica općinskog načelnika koja obnaša dužnost općinskog načelnika: Ana Šimunić (HSS)
Predsjednica općinskog vijeća: Silvana Premec (HDZ)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Štefica Petrović (HDZ), Stjepan Golubić (HNS)
opcina-drnje@kc.t-com.hr
http://www.drnje.hr/

OPĆINA ĐELEKOVEC

Ulica M. P. Miškine 1
48 316 Đelekovec
tel. 048/834-020
fax. 048/834-020
Općinski načelnica: Štefica Sirutka (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Ivica Jurišić (HSS)
Predsjednik općinskog vijeća: Slavko Kadija (HDZ)
Potpredsjednica općinskog vijeća: Suzana Hirjanić (HSS)
opcina.djelekovec@kc.t-com.hr
http://www.delekovec.hr/

OPĆINA FERDINANDOVAC

Trg Slobode 28
48 356 Ferdinandovac
tel. 048/ 817-011
fax. 048/ 817-200
Općinski načelnik: Branko Kolar (kandidat grupe birača)
Zamjenik općinskog načelnika: Vjekoslav Jendrašić (kandidat grupe birača)
Predsjednik općinskog vijeća: Vjekoslav Čordašev (HSS)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Robert Ščuka (HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku)
opcina-ferdinandovac@kc.t-com.hr
http://www.ferdinandovac.hr

OPĆINA GOLA

Ulica M. P. Miškine 1
48 331 Gola
tel. 048/833-065
fax. 048/833-065
Općinski načelnik: dr. Stjepan Milinković (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Marko Horvat (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Marijan Vedriš (HDZ)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Marijan Lukčin (HDZ)
opcina-gola@kc.t-com.hr

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Trg Sidonije Rubido  Erdody 3
48268 Gornja Rijeka
tel. 048/855-021
fax. 048/855-021
Općinski načelnik: Darko Fištrović (SDP)
Zamjenica općinskog načelnika: Silvija Ognjan Podolski (nezavisna)
Predsjednik općinskog vijeća: Mladen Bukal (SDP)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Ljiljana Fištrović (nezavisna), Zdravko Đurinić (HDZ)
opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr
http://www.gornja-rijeka.hr

OPĆINA HLEBINE

Trg Ivana Generalića 1
48323 Hlebine
tel. 048/ 836-139
fax. 048/ 836-139
Općinska načelnica: Božica Trnski (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Hrvoje Gaži (HSS)
Predsjednik općinskog vijeća: Marijan Hontić (HDZ)
Potpredsjednica općinskog vijeća: Branka Dorešić (HSS)
opcinahlebine@gmail.com
www.hlebine.hr

OPĆINA KALINOVAC

Dravska ulica 4
48361 Kalinovac
tel. 048/883-006
fax. 048/280-935
Općinski načelnik: Branko Sobota (HDZ)
Zamjenica općinskog načelnika: Emina Lacković Hodalić (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Mirko Kovačev (HDZ)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Branko Lovrak (HDZ)
opcina.kalinovac@kc.t-com.hr
http://www.kalinovac.hr

OPĆINA KALNIK

Trg Stjepana Radića 5
48269 Kalnik
tel. 048/857-250
fax.048/270- 760
Općinski načelnik: Mladen Kešer (nezavisni)
Zamjenik općinskog načelnika: Mario Filipašić (nezavisni)
Predsjednik općinskog vijeća: Božidar Kovačić (HSS)
Potpredsjednica općinskog vijeća: Zdenka Pugar (HDZ)
opcina-kalnik@kc.t-com.hr
http://www.kalnik.hr

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

Trg kralja Tomislava 2
48362 Kloštar Podravski
tel. 048/816-066
fax. 048/816-716
Općinski načelnik: Siniša Pavlović (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Antun Karas (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Mirko Debeljak (kandidat grupe birača)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Marijan Debeljak (HSS)
opcina-klostar-podravski@kc.t-com.hr
http://www.klostarpodravski.hr

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Trg kralja Tomislava 2A
48 324 Koprivnički Bregi
tel. 048/830-420
fax. 048/830-420
Općinski načelnik: Mario Hudić (HSS)
Zamjenica općinskog načelnika: Đurđica Mustaf (HSS)
Predsjednik općinskog vijeća: Darko Sobota (HSS)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Miroslav Sarić (HSS)
opcinako@inet.hr, opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr
http://www.koprivnicki-bregi.hr

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Ulica Matije Gupca 12
48314 Koprivnički Ivanec
tel. 048/638-100
fax. 048638-100
Općinski načelnik: Ivica Petričević (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Zlatan Sremec (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Vladimir Fijok (HSS)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Stjepan Golub (HDZ), Stjepan Vidović (SDP)
opcina.kop.ivanec@kc.t-com.hr
http://www.koprivnicki-ivanec.hr

OPĆINA LEGRAD

Trg sv. Trojstva 52a
48317 Legrad
tel. 048/835-051,
fax/835-455
Općinski načelnik: Ivan Sabolić (SDP)
Zamjenica općinskog načelnika: Kristina Turk (SDP)
Predsjednik općinskog vijeća: Ivica Gabaj (HSS)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Ivica Baranašić (HDZ), Snježana Kuzmić (SDP)
info@opcinalegrad.hr
http://www.opcinalegrad.hr

OPĆINA MOLVE

Trg kralja Tomislava 22
48327 Molve
tel 048/892-024
fax 048/892-024,
Općinski načelnik: Zdravko Ivančan (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Mirko Paša (HSS)
Predsjednik općinskog vijeća: Mijo Kovaček (HSS)
Potpredsjednica općinskog vijeća: Spomenka Žufika (HSS)
opcina-molve@kc.t-com.hr
http://www.molve.hr

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

Trg dr. Franje Tuđmana 4
48325 Novigrad Podravski
tel/048/832-133
fax/048/832-130
Općinski načelnik: Mladen Mađer (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Ivan Orošić (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Željko Vuljak ( HSS)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Ivan Mićurin (HDZ)
opcina-novigrad-podravski@kc.t-com.hr
http://www.novigrad-podravski.hr

OPĆINA NOVO VIRJE

Trg Vladimira Jagarinca 5
48355 Novo Virje
tel. 048/ 810-089
fax. 048/810-089
Općinski načelnik: Branko Mesarov ( HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Željko Hrženjak (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Ivan Baruškin (HSS)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Željko Šantić (HSS)
opcina-novo-virje@kc.t-com.hr
http://www.novo-virje.hr

OPĆINA PETERANEC

Ulica Matije Gupca 13
48 316 Đelekovec
tel. 048/636-289,
fax. 048/ 636-436
Općinski načelnik: Krešimir Matijašić (HDZ)
Zamjenica općinskog načelnika: Milica Lukačinec (nezavisna)
Predsjednik općinskog vijeća: Mario Gaži (HDZ)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Željko Njerš (HSS)
opcina-peteranec@kc.t-com.hr
http://www.peteranec.hr

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

Ulica Ivana Mažuranića 1
48363 Podravske Sesvete
tel. 048/819-007
fax. 048/819- 606
Općinski načelnik: Ivan Derežić (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Stjepan Vlašić (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Branko Rođak (HDZ)
Potpredsjednica općinskog vijeća: Ankica Plečić (HDZ)
podravske.sesvete@inet.hr
http://www.podravske-sesvete.hr/

OPĆINA RASINJA

Trg sv. Florijana 2
48312 Rasinja
tel 048/837-025
fax.048/837-360
Općinski načelnik: Danimir Kolman (HNS)
Zamjenik općinskog načelnika: Marijan Hadelan (SDP)
Predsjednik općinskog vijeća: Josip Mlinar (HDZ)
Potpredsjednik općinskog vijeća: Josip Slavetić (HNS)
juo@rasinja.hr
http://www.rasinja.hr/

OPĆINA SOKOLOVAC

Trg Tomislava Bardeka 8
48306 Sokolovac
tel. 048/838-061
fax. 048/838-315
Općinski načelnik: Vlado Bakšaj (HDZ)
Zamjenica općinskog načelnika: Vesna Belak-Došenović (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Darko Pehnec (HDZ)
Potpredsjednica općinskog vijeća: Maja Mikles (HDZ)
opcina-sokolovac@kc.t-com.hr
http://www.sokolovac.hr/

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

Trg Karla Lukaša 11
48214 Sveti Ivan Žabno
tel.048/211-032
fax: 048/211-031,
Općinski načelnik: Vladimir Oguman, (HSS)
Zamjenik općinskog načelnika: Ivan Markovec (HSS)
Predsjednica općinskog vijeća: Dunja Trakoštanec Jokić (HDZ)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Vladimir Kobal (HSS), Jerko Mišura (Hrvatski laburisti-stranka rada)
info@osiz.hr
http://www.osiz.hr/

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

Sveti Petar Orehovec 12
48267 Sveti Petar Orehovec
tel.048/856-141
fax. 048/856-144
Općinski načelnik: Franjo Poljak (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Dragutin Hendelja (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Stjepan Kušec (HDZ)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Josip Pisačić (HDZ), Josip Međan (SDP)
opcina-orehovec@kc.t-com.hr

OPĆINA VIRJE

Ulica Đure Sudete 10
48 326 Virje
tel. 048/897-053
fax. 048/897-983
Općinski načelnik: Mirko Perok (HDZ)
Zamjenik općinskog načelnika: Davor Čižmešinkin (HDZ)
Predsjednik općinskog vijeća: Ivan Marković (HSS)
Potpredsjednici općinskog vijeća: Mladen Mesarov (HDZ),
Nevenka Pintar (A-HSP)
opcina@virje.hr
http://www.virje.hr/