Objavljen nacrt okolišne dozvole s izračunima za dodatno povećanje kapaciteta odlagališta Piškornica operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnčki Ivanec – Poziv za dostavu primjedbi i očitovanja na dokumente

Prema ranijoj najavi, na stranicama Ministarstva  zaštite okoliša i energetike objavljeno je Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli – nacrt, zajedno s proračunim novih kapaciteta koje je izradila Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., na slijedećoj poveznici:

http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html  (pod naslovom  Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja / Izmjena rješenja o okolišnoj dozvoli za odlaglaište „Piškornica“),  a koje objavljujemo i ovdje.

Javnosti i zainteresirana javnost može dostaviti svoje primjedbe na nadresu pisarnica@mzoe.hr (po mogućnosti s kopijom za opcina.kop.ivanec@kc.t-com.hr i pisarnica@kckzz.hr) najkasnije do 8. siječnja 2018. godine do kada traje javni uvid u dokumente, odnosno 8 dana od završetka ovog roka, kako je naznačeno u Odluci s informacijom Ministarstva od 30. studenog 2017.)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša