Obveze nove Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Stupanjem na snagu nove Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) definirani su koraci provođenja postupka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš (skrać. SPUO) i provođenja postupaka ocjene o potrebi strateške procjene (skrać. OSPUO postupci). Predmetni postupci provode se za strategije, planove i programe uključujući i njihove izmjene i dopune sukladno članku 63. i 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15). Predmetni postupci provode se na lokalnoj i regionalnoj razini. Skrećemo pozornost na obrazac koji se šalje u OSPUO postupku tijekom pribavljanja mišljenja javnopravnih tijela koji možete preuzeti u Word obliku.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na kontakt tel. 658-126 u nadležnom upravnom tijelu za zaštitu okoliša i prirode.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode