Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV: Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/2017) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”, broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), župan Koprivničko-križevačke županije donosi

ODLUKU
o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana).

Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) je nositelj izrade Izmjena Plana i nadležno tijelo za provođenje strateške procjene, dok je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, kao stručno tijelo, izrađivač Plana.

Cijelu odluku možete videti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode